باشخصی آشنا شدم که پیشنهاد ازدواج داده کمتر از یک ماه از آشنایی ما میگذره نظر ای آقا اینه که قصد بازی با زندگی من رو نداره و۲ماه دیگه عقد میکنیم ولی قبل از عقد رابطه جنسی داشته باشیم من باید چکارکنم در ضمن من اصلا موافق با سکس قبل از ازدواج نیستم