سلام . من ۸ ساله ازدواج کردم. بچه ندارم. شوهرم اعتیاد داره الان میخوایم جدا شم . شوهرم چند ماه ترک کرده میگه یک فرست دیگه بهم بده اگه اشتی کنی هیچ وقت پاکی مو خراب نمیکنم. میگه حق طلاق هم بهت میدم اگه دوباره رفتم سمت اعتباد یا به هر دلیلی که ازم راضی نبودی طلاق بگیر. بعد قبول کردم وکالت طلاقی ازش گرفتم . شب امدن دنبالم که برگردم خانه خانوادم با حرفشان منو منصرف کردن و من باهاشان نرفتم گفتم طلاق میگیرم. روز بعد با شوهرم تلفنی حرف میزدم گفت گولم زدی زدی زیر حرفت باهام اشتی نکردی . چرا منو شادو پشیمان کردی . باید بیاد بریم وکالت رو باطل کنی منم گوشمو قط کردم خاموش کردم . الان مفمیدم که به خاطر این کار من چند ماه پاکیش خراب شد و دوباره رفته سمت مواد. من دادخواست طلاق دادم با وکالته طلاقه میگه تو باعث شدی چند ماه پاکیم خراب شه. بیا اشتی کنیم ترک میکنم اگه رفتم سمتش یا به هر دلیلی ازم راضی نبودی طلاق بگیر . باید چکار کنم . به نظر شما کار اشتباهی کردم وکالت ازش گرفتم. راهنمایی کنید ممنون میشم