با سلام دختر ٢٦ ساله فوق ليسانس و كارمند و متولدوساكن تهران هستم ٣ساله با پسري هستم كه ٣ ماه از من بزرگتره و ايشونم ليسانس و كارمندن.خانواده من مذهب سني دارن وتركمنن و به همين خاطر پدرم به هركسي كه تاالان اومد خواستگاريم كه اكثريت از محل كارم بوده و شيعه بودن جواب نداديا پدرم ميگه خودش جوابشونو بده بگو قصد ازدواج نداري.تاالان خيلي به حرفشون گوش دادم و بامادرمم سر همين مسائل و بيرون رفتنام مشكل پيدا كردم تقريبا ٣ ساله.حالا من اين پسررو دوست دارم وخب تصميم ديگه قطعيه حالا اينا ميخان بيان خواستگاري ولي بخاطره حركت بابام نميدونم و نميدونن چجوري بيان چون اينام بيان باز بابام ميگه نه بايد سني و تركمن باشه جز اين آبرومون ميره،حالا دنبال راه حلم چيكار كنم بتونم راضيشون كنم