سلام وقت بخیر، بنده ۱۹ سالم هست و سه یا چهار میشه خودارضایی نکرده ام ولی در این مدت در خواب ارضا ( احتلام )میشم، در این مورد چه باید بکنم ک در دچار احترام نشوم؟ و آیا میشه برای میل کاهش جنسی از کافور استفاده کرد؟