سلام . خسته نباشید . من در محیط کاریم دچار مشکل شدم. تو قسمتی که من کار می کنم حجم کاری خیلی زیاده از طرفی همکارم به من کمک نمی کنه. همه ی کارا رو انداخته گردن من. خودش فقط دستور میده . این رفتاراش منو عصبی می کنه. کارای این آقا باعث شده من از شغلم بدم بیاد. نمی دونم چه جوری باهاش برخورد کنم.