من وقتی بچه بودم ی آقا پسری بهم تجاوز کرد حدود چند بار این کار رو کرد و اینکه بعد اینکه فهمیدم شروع کرد تهدید کردن و منم ترسیدم اما بعدش شرش رو از زندگیم کندم اما دوباره حماقت کردم با دو نفر دیگه رابطه داشتم اما با هر کدوم از اینا ی بار و الان ک چند سال گذشته و من با کسی آشنا شدم ک عاشق هم شدیم و خیلی ازم پرسیده ک رابطه داشتی منم دروغ گفتم ک نه قسم خوردم ک نه خیلی عذاب وجدان دارم حس میکنم عاشق کسی شده ک قبلا این اشتباهات رو کرده من واقعا تو عذاب زندگی میکنم بخاطر گذشتم من واقعا عقلم نرسید بچه بودم کسی نگفته بود حواست ب بعضی چیزا باشه و اینکه این رابطه ها از پشت بوده