سلام من حدودا 6سال با پسری درارتباط بودم اما فقط تلفنی وگاهی حضوری
دوسش داشتم اونم می گفت که دوستم داره ولی بعد از گذشت چند سال اون هنوز هیچ حرکتی نکرده واصلا تلاشی برای من نکرده قدمی برای ازدواج برنداشته با این که چندین باربهش گفتم دیگه نمیخوام ادامه بدم ومتوجه شدم قصدت ازدواج نبوده هربار یه جوری توجیه می کرد اما الان من خودم تمومش کردم با این که دوسش دارم اما تموم کردم چرا با وجود اینکه می گفت دوسم داره اما حتی یه قدم برنداشت که من دلگرم بشم.