سلام. خانم ۲۳ ساله هستم. نامزدم به حجاب من حساسه و همش میگه خدا این طوری گفته پس باید انجام بدی. من میگم خدا هیچ اجباری و زوری در دین قرار نداده و من آزادم که خودم حجابم رو انتخاب کنم. چکار کنیم به توافق برسیم؟؟