سلام
الان یازده روز میشه طرف مقابلم هیچ خبری ازم نگرفته بدون هیچ دلیلی بنظرتون خودم واسشون یه پیام بزارم یا صبر کنم ماسنمون هم کم نیست که بگم مثل بچه ها ولی نمی‌دونم چکارکنم چندبارتومدم یه پیام بزارم اما غرورم بهم اجازه نمیده چون من یه دخترم فکرمی‌کنم اینجوری واسش عادت بشه قبلش همه چی بینمون خوب بود نمی‌دونم چی شده چجوری یه پیام بزارم ؟

باتشکر