سلام من 13 سالمه من امسال تابستان با یک پسر همجنس بازی کردم و اما حالا توبه کرده ام ولی ان پسر رفته و با دوستش گفته است و او گاهی اوقات که اورا می بینم از من تقاضای همان کار ها را میکند من چه کنم