سلام پدر و مادر من چتای منو با یکی از دوستام خوندن بعدر الان میگن اون اتحراف جنسی داره درحالی که اصلا اینجوری نیست و همه حرفای اون از سر شوخی بوده بعد من الان عذاب وجدان شدیدی دارم که چرا نتونستن پدر و مادرمو قانع کنم که اونجوری که اونا فک می کنن نیست درضمن بهم گفتن نباید دیگه کاری به کارش داشته باشم. باید چیکار کنم نمی خوام دوستمو از دست بدم؟