با سلام و احترام اینجانب مردی 30 ساله دانشجوی دوره دکتری هستم همسرم نیز رنی مردی 30 ساله دانشجوی دوره دکتری است . حدود یک ماه است متوجه شدم همسرم با یک آقایی که در دوران تجرد هم کلاسی ایشان بوده و قصد ازدواج داشتند رابطه چت دارد به شدت وقتی این کار را انجام میدهد رفتارش تغییر می کند منزوی می شود توفکر فرو می رود ساعت ها چت می کند حتی از خواب خودش هم می زند ولی چت را انجام می دهد از کییفیت صحبت هاشون خبری ندارم ولی از طرقی مطمئنم با اون فرد داره چت میکند. عکس العمل من چه باید باشد. مدت 9 ساله باهم ازدواج کردیم و 6 ساله که با هم زندگی میکنیم و عروسی گرفتیم به علت درس همسرم هنوز بچه دار نشدیم زندگی خوبی با هم داریم عاشق هم هستیم ولی نگران رابطه همسرم با اون مرد هستم؟