سلام همسرم همیشه دارای تفکر منفی هست وبه من شکاک هست از همان اول ازدواج اینجور بوده مثلا می گوید فلان چیز را تو خراب کردی یا تو با یک خانم رابطه دارب و … گاهی وقتها شاد و گاهی وقتها عصبانی و ناراحت است همینجور که خوب است ناگهان با ما وارد جنگ عصبی می شود ومی خواد با من وارد جنگ شود فحش های رکیک متلک تهمت و … را بر من وارد می کند گاهی وقتها خشونتش انقدر زاد هست که با وسیله یا گاز گرفتن شدید به من حمله ور می شود می خواستم ببینم ایشون می توانسته قبل از ادواج دارای ناراحتی اعصاب باشد راه درمان چیست آیا تجویزی داربد ایشان دکتر نمی آید و مامانش هم می گوید تا حالا دکتر نرفته ولی برایم عجیب است خیلی سخته کمک کنید