سلام وقت بخیر در روابط جنسی زناشویی برای جلوگیری از بارداری
مردان مایع منی خود را کجا بریزند؟چون نمیشود روی پوست زن ریخت
و برای پوست زن مایع منی ضرر دارد و باعث حساسیت میشود