من عاشق ناممکن ترین ادم شدم
هرروز داره تو کارش پیشرفت میکنه و معروف تر میشه
نمیدونم اونم منو دوس داره یا نه
اوایل روابط عادی و پیام داشتیم ولی بعد یه مدت خیلی عوض شد
بدی ماجرا اینه که جفتمون مغروریم و هیچ حرفی از حسی که داریم نزدیم
الان تقریبن ۲،۳ساله میگذره و من هنوز دوسش دارم
بهم بگین باید بهش بگم دوسش دارم یا نه
چندوقت پیش بهش با یه شماره دیگه پیام دادم و بابت هراتفاقی افتاده عذرخواهی کردم
خودمو کامل معرفی کردم اما اون گفت من نمیشناسمت ولی بخشیدم و حلال کردم
بهم کمک کنین چیکار کنم
کار درستیه که بهش حرفای دلمو بگم یا نه