پدرم حرف مطلق رو توی خونه میزنه و هر وقت بر علیه اون حرف میزنم ب جایی نمیرسم مثلا رفتن ب بیرون دوستانی ک دارم و همه چیز تعریف شده توسط والدین هستند و نمیتونم بر طبق خاست خودم تصمیم بگیرم هیچ سایتی حقوق یک فرد رو بعد سن قانونی در مقابل خانواده ننوشته و این باعث میشه ندونم چطوری از این وضعیت خلاص بشم .