سلام ، من ۲۷ سالمه و ۴ ساله که ازدواج کردم از وقتی که با همسرم هستم متوجه رفتارای عجیب و غریبش میشم هیچ چیزو راست بهم نمیگه همش دروغ همش پنهان کاری در مورد همه ی مسایل زندگی … اصلا بهم توجه نمیکنه و در عین حال بیرون رفتارش با زنای دیگه به حدی خوبه که زنای دیگه شیفتش میشن و دورشن همیشه و اینم به راحتی منو کنار میزاره و تو دنیای خودش خوشه و اشکا و عذابایی که من از این وضعیت میکشم اصلا نمیبینه اصلا همدرد و همدل من نیست حس نمیکنم شوهر دارم واقعا دارم له میشم باید چیکار کنم