من سه ساله ازدواج کردم و خیلی سردمزاج هستم ولی همسرم گرم مزاج هستند و میگن همیشه برای نزدیکی اماده اند اما من خیلی موقع ها اصلا حوصلشو ندارم و بیشتر مواقع به خاطر این موضوع با هم بحث میکنیم.لطفأ کمکم کنید