من 27سالمه اهل مشهد شاغلم
از روزی که من یادمه همیشه پدر و مادرم مشکل داشتن و جدا شدن
میخوام ازدواج کنم با یه خانم که مشابه من باشه گذشته اش
و واقعا قدر زندگی رو بدونه و با همه چی بسازه و همیشه کنار هم چه خوب چه بد زندگی کنیم