سلام. من در ۱۸ سالگی ام هستم و اکثر اوقات زندگی و کار های روزمره ام رو در خواب می بینم انگار نه انگار که خوابیدم زندگیم دوباره ادامه داره همچین هم از اوضاع زندگی راضی نیستم. بعد از بیدار شدن باز احساس خستگی می کنم و گاهی اوقات فکر میکنم اون کار ها رو در واقعیت انجام دادم و یا یادم می ره انجامشان بدم چون انگار انجام دادم و تمومش کردم . می خواستم بدونم دلیل این خواب ها چیه و چه طوری متوقفشون کنم 🙏🙏