سلام و خسته نباشید

منو همسرم 18ماه عقد کردیم

همسرم سرباز بعد دو ماه سربازیش تموم میشه خانواده همسرم خیلی بیخیالن هر چی خانواده من بهشون گفتن خونه تهیه کنید جهیزیه بذاریم داخلش ولی عین خیالشون نمیاد زمان خواستگاری خیلی دروغ گفتن گفتن پسر ما خونه داره ماشین داره کل خرج دخترتون با ما هیچ کم و کسری براش نمیذاریم حالا همه چی فراموش شده هر تیکه از وسایل جهیزیه خونه فک و فامیلمون پدرم من روز خواستگاری گفت بعد سربازی عروسی کنن من به همسرم گفتم خونه تهیه کنید وسایل بذاریم داخلش دعوا راه انداخته ک من نمیتونم به بابام چیزی بگم بعدشم تو از اول میدونستی من هیچی ندارم میتونستی قبول کنی در صورتی ک خودش منو میخواست به زور خانوادمو راضی کرد ولی حالا چیز دیگه میگه سر همین قضیه ام قهر کرد سه روز نه زنگ زد نه اس من حرف بدی نزدم من ازدواج کردم ک برم سر خونه زندگیم نه اینجوری ما رسم نداریم دختر طولانی عقد باشه الان 18ماه عقدم هیچ اقدامی نمیکنن آدم دلش خوش باشه پدرش بهانه کرده ک معلوم نیست کجا بره سرکار در صورتی ک پدر من گفت بعد سربازی عروسی پدر خودشم قبول کرد همه خرج و مخارج بده ولی الان همه چی انکار میکن همسرمم گفت فکرات بکن ک منو با این شرایط هست میخوای یا برای طلاق اقدام کن لطفا راهنمایی کنید ممنون