سلام وقت بخیر ، من ۶ ماهه عقد کردم خدا رو شکر مشکلی با همسرم ندارم فقط یه موضوع هست که این روزا فشار میاره : بحث خرید عیدی برای عروس هست مثلا ما برای عید ب شهر اونا رفتیم چون سید هم بودن مادرمن برای ایشون هدیه ی خوبی گرفته بود و مبلغی هم پول و جلوی خانواده ایشون بهشون داد . ولی خانواده ی اون به من یه پتو مسافرتی دادن! من تو ذوقم خورد ولی چون نمیخواستم همون لحظه واکنش داشته باشم و همسرم رو ناراحت نکنم سکوت کردم اما از روزی ک برگشتیم مادرم ب شدت فشار میاره که تو باید بهشون بگی و این چه وضعیه و اینطوری ب تو بی احترامی کردن و از این حرفا واقعا نمیدونم چطور باید این مشکل رو حل کنم ، با وجود اینک یک سال دیگ هم عقد خواهیم بود فک میکنم بازم پیش بیاد. این فشار از طرف مادرم و تصور اینکه برای تو ارزش قائل نیستن و حتی تحقیر کردنم و بی احترامی شده واقعا آزارم میده..