سلام
من شاغل بودم ولی چون تایم کارم زیادشد دیگه نتونستم ادامه بدم
در محیط کار نمیتونم آدمای مختلف تحمل کنم
حالم بد میکنن
الان ک سرکار نمیرم وابستگی مالیم بدجور داره اذیتم میکنه
هم نمیخوام سرکار برم هم مجبورم برم چون شرایط مالی خوبی نداریم
کارهایی ام ک پیدا میشه برحسب تخصص ام شرایط کاری سختی دارن
والان هم شرایطکاری واقعا سخت شده و کارهم خیلی سخت پیدا میشه
و این قضیه من رو تبدیل ب ی آدم منزوی ناراحت عصبی پرخاشگر کرده
چیکار کنم با شرایط الانم؟؟؟