سلام

اسم من رضاعه و 14 سالم هست

من خیلی افسرده ام انگار الکی الکی! منم اصلا احساسات به خرج نمیدم به کسی علاقه ای ندارم و… . حتی از خواهرم بدم میاد احساس میکنم خانوادم نا تنی من هستن نمیدونم شاید اوسکول شدم به جا افسرده . منم گاهی با خودم حرف میزنم!!!! مخصوصا وقتی تنها هستم!!! شاید عجیب به نظر بیاد از قیافه خودم بدم میاد!!!! وقتی با خودم حرف میزنم اکثر حرفام اینه که حامد خاکت بر سر این چ قیافه ایه ت داری! من موندم چم شده چون 13 سالم بود هیچ دردی مرضی هیچی نداشتم! احساس میکنم مشکل روانی پیدا کردم ! 2 تا ترس دارم یکیش اینه که میترسم باعث خودکشی بشه دومیش میشه میترسم این رفتار کار دستم بده چون علامه حلی میرم اونا خیلی رو نمره حساسن و… من خیلی درسخون نیستم اما نمراتم خوبه . هیچ وقت اعتماد به نفس هم ندارم .
یک مدت خود ارضایی هم میکردم اما ترک کردم همون اوایل.

مشکل حساب میاد؟