سلام. من اقایی هستم26ساله خواستگاری دختری به صورت سنتی رفتم و چند جلسه صحبت کردیم. و تو جلسه اخر درباره این که من در دوران عقد رابطه جنسی رو بدون محدودیت میخوام صحبت کردم و ایشون بعد از چند روز فکر قبول کردن این موضوع رو. و من تاکید کردم که این موضوع یه چیزه کاملا خصوصی هستش و تصمیم بین خودمونه. ولی ایشون بعد جوابشون به ماذرشون گفتن و ایشونم با ناراحتی به مادر من گفتن و گفتن که اگه من منصرف نشم از این خواستم جواب منفیه. اینکارشون موجب شد که خانوادم منو مقصر بدونن که چرا مطرح کردم و خواسته من درست نبوده. و این کارشون باعث ناراحتی من از ایشون شده چون احساس میکنم حق نداشتن خصوصی ترین چیزمونو مطرح کنن با کسی. از طرفه دیگه خب میگم من اگه از خواستم کوتاهم بیام دیگه چجور تو چشم مادرش تو دوران عقد نگاه کنم روم نمیشه اصلا. لطفا راهنماییم کنین دیگه باید جواب قطعی رو بدن شدیدن دودلم و موندم چیکار کنم