سلام.من تو ی داروخونه کار میکنم که حق فنی رو برا خودمون برمیداریم،ما دو نفر بودیم به صورت رسمی که همکارم دختر عمشم اورد برای یادگیری پیش ما کار میکرد،من هم قبول کردم حق فنی رو بین سه نفرمون تقسیم کنیم،حالا همکارمو دکتر اخراج کرده و من فقط مسئول داروخونه درمانگاهم ولی دختر عمش همچنان میاد و ما باز حق فنی رو بین سه نفر تقسیم میکنیم،یعنی ایشون نشستن تو خونه و هر روز پول میره ب حسابش و این یکیم بدون اینکه رسمی باشه اومده ،والا تو رو دروایستی موندم چیکار کنم بره حداقل ما نباید پولو بین سه نفر تقسیم کنیم ،من گفتم بنده خدا قرض و بدهی داره اولا گفتم اشکال نداره ولی الان واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم،