باسلام چند ماهی با دختر ی از شهرستان ازدواج کردم البته اصصالت ما هم برا همون شهرستانه الان طبقه بالای مادر م زندگی میکنم الان مادرم از بالا به پایین نگاه می‌کنه میگه از شهرستان دختر گرفتیم که ال باشه بل باشه خانومم حساس فقط گریه می‌کنه نمیدونم چیکار کنم جای دیگه هم نمیتونم برم