سلام من مشکل کم حرف زدن دارم وقتی اعصابم میریزه بهم انگار گونگ میشم دلم میخاد حرف بزنم ولی نمیتونم روحیه خوبی ندارم انگار میلی به حرف زدن ندارم تماس چشمی هم ندارم که خیلیا ترس دارن باهامم حرف بزنند