با سلام
من آقا هستم، چند سال است که با همسرم ازدواج کردم. شغل من عموما با کامپیوتر است و در خانه انجام میدهم. تمام این سالها به همین شیوه بوده است. اما از ابتدای ازدواج همسرم با این موضوع مشکل دارد. او فکر میکند وقتی در خانه هستم به این معنی است که هیچ کاری ندارم و مدام با من خاطره تعریف میکند و حرف میزند. این باعث میشود نیمی از وقت من گرفته شود و همیشه کارهایم با تاخیر انجام میشود. وقتی هم که به این موضوع اهتراض میکنم، میگوید که برای وقت نمیگذارم. که اینگونه نیست. روزی بیش از 8 ساعت با هم حرف میزنیم و هر دو روز یک بار او را به بیرون میبرم. برای حل مشکلم مجبور شدم شغلم را تغییر دهم و به سر کار بروم. اما باز وقتی به خانه می آمدم میگفت تو هیچ وقتی برای من نمیگذاری . کلا سر کاری. دو چیز ادامه دارد. اول اینکه من همیشه بخاطر وقت گذاشتن برای همسرم از کارهایم میمانم و دوم اینکه او همیشه میگوید برایش وقت نمیذارم. برای همین دلسوزی دچار مشکلات اقتصادی هم شده ام. مشکل اینجاست که همسرم هیچ سرگرمی برای خودش ندارد و برای همین مدام به فکر سرگرم شدن با من است و من بر خلاف او پر از اهداف و برنامه هستم. در چند سال گذشته به او گفتم که هنر یا حرفه یا کلاس و سرگرمی برای خودش ایجاد کند اما هیچ کاری نمیکند. کلا در خانه است و با موبایل یا با حرف زدن با من مشغول است. هیچ فعالیتی غیر از اینها نمیکند . نزد مشاور حضوری هم رفتیم. بی فایده بود. تغییر نکرد. و این رفتار بر روی زندگی زناشویی و کیفیت آن و شغل و اهداف من نیز تاثیر گذاشته است.