سلام خسته نباشید دختری ۱۹ ساله هستم در ظاهر مشکلی ندارم همیشه تو جمع میگم و میخندم اما چندبار تست افسردگی دادم نتیجش افسردگی متوسط بود
با مادرم کمی مشکل دارم هرکاری بخوان خانوادم میکنم و رابطم باهاشون خوبه اما مثلا وقتی میخوام برم‌ ببرون یا جایی هنوز مثل بچه ها باهام رفتار میکنن و اذیت میشم مثلا اگه دلم گرفته باشه یا از یه موضوعی ناراحت باشم بگم می‌خوام برم بیرون مادرم می‌خنده بهم و میگه دیوونه ای تنها بری بیرون راه بری؟دیوونه ای تنها بری بیرون وقتی کاری نداری؟ یا حتی وقتی اجازه میده برم هر دقیقه زنگ میزنه
بهم و اذیت میشم از این همه نظارت داشتنش. یا مثلا میگه ساعت ۵ از خونه میری بیرون ۵ و ربع سوار مترو میشی ۲۰ دقیقه توراهی ساعت ۵ و ۳۵ دقیقه میرسی تا ۶ و نیمم خرید میکنی و این ساعتا رو حسلب میکنه میگه سر ساعت ۷ خونه ای :/