من یه دختر ۲۱ ساله هستم. با مادر پدرم از سن ۱۴ سالگی مشکل داشتم ولی الان شدید شده مشکلات و دعوا ها.نمیتونم تحملشون کنم دیگه، هر روز میان خونه فکر میکنن من کلفتشونم باید غذا درست کنم و ظرف هارو هم تمیز کنم خونه رو هم تمیز کنم ، نه اینجور نیست من یک دانشجو هستم درس دارم و وضیفم هم نیست این کارا، حالا اینا به کنار با ‌پدرم امروز دعوا داشتم برگشته‌ میگه میخوای ولگردی کنی بگو بندازمت بیرون، اینو گفت چون وظیفه من میدونه که کارای خونرو کنم و تو خونه بمونم ، منم گفتم خسته شدم و وسایلمو جم میکنم از اینجااااااا میرم.بعضی وقتا حتی فکر کشتنشون میاد تو سرم ،چرا؟؟؟ چونکه دیوونه کرد منو اینااا ، یا خودم از اینجا میرم یا اینارو میکشم🤷🏼‍♀️