سلام دختر من طلاق گرفته و الان مستقل زندگی می کند و با کارهایش
ابروی خانواده را می برد من هم هر چه اصرار میکنم که با ما زندگی کند قبول نمی کند در ضمن مادرش فوت شده واز طرفی برادرش هفده سال سن دارد که بخاطر کارهای خواهرش(فحشا)لسیار افسرده شده و چند بار قصد خودکشی کرده ایا من می توانم با کمک قانون او را وادار کنم با ما زندگی کند. چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید در صمن سن دخترم نوزده سال است .ممنون