سلام مادر من بیمار اعصاب و روان هست و قرص مصرف میکنه به همین دلیل هر روز و هر دقیقه من رو اذیت میکنه.همه افراد خانواده از دست کارهای ایشون به ستوه آمده امدیم.من دختر ۲۲ ساله هستم و مادرم به قدری بد و زننده با من برخورد میکنه که واقعا دیگه تحمل اینطور زندگی کردن رو ندارم.من هیچ آزادی ای ندادم و حتی دانشگاهم که میرم اذیتم میکنه.اگر ممکنه بمن یک راهکار بدین.چندین ساله که همین مشکلو دارم