سلام روز بخیر، من و‌همسرم ۸ساله که همدیگرو میشناسیم و‌دو‌ساله که عقد کردیم در این ۸ سال متوجه این شدم که همسرم در عصبانیت خود کنترل زیادی ندارد مشاور هم رفتیم و خیلی بهتر شد شرایط ولی در این چند وقت اخیر چند مورد پرخاشگری ( پرت کردن اشیا به سمت من و‌مشت زدن) از ایشون نسبت خودم دیدم که نمیدونم باید چطور رفتار کنم و‌چیکار کنم