سلام. خواهش میکنم کمکم کنید.من چند ساله ازدواج کردم خیلی مشکل دارم .شوهرم خیلی دروغ میگه و همه چی رو از من پنه.ن می‌کنه.نمیدونم چیکار کنم. کلی الان بدهی بالا آورده پدرم کمکش کرده.خودمم میرم سرکار کمکش میکنم اما باز اذیت می‌کنه. دیگه هیچ پولی نمیده بهم. هرروز بحث داریم.جدیدا دست هم روم بلند میکنه.من حتی دو بار قرص خوردم خودمو بکشم. خیلی مشکل عصبی پیدا کردم. قرص استرس و اعصاب هم میخورم .بهم میگه تازه دیوونه ای . تورو خدا یه راه حل نشونم بدین .