سلام خسته نباشید من ۱۷سالمه نهاینکه بگم مامانم نمیزتره برم بیروم ولی مشکل اصلی اینه که به همه علم وادمشک داره حتی پدر خودش برادراش و برادر خودم حتی به اونم شک داره هرگز اجازه نمیده من تنها باشم باهاشون حتی تنها خونه ام اجازه نمیده و تنها بیرون رفتن که کلا اصلا نیست فقط با مامانم میتونم برم بیرون حتی دانشگاهم قرار نیست بزاره تنها برم و من احساس میکنم دارم افسردگی میگرم از بی اعتمادی مادرم لطفا راهنماییم کنین مادرماز ۱۶سال پیش که پدرم مرده قرص اعصاب مصرف میکنه ولی اگه اونارو نخوره بدتر میشه وعضیت گیر دادنش به من من چیکار کنم؟