سلام…من دختری 17 ساله هستم ک سال دیگه کنکود دارم و باید درس بخونم…ولی خب نمیتونم خوابم رو کنترل کنم و به شدت میخوابم…خواب پریشانی ندارم و وقتی بخوابم دیگه باید به زور بیدارم کنند…مثلا من وقتایی شده ک تصمیم گرفتم تا شبا زود بخوابم ک بتونم صبح زود بیدار بشم ولی فایده ای نداشته…مثلا ساعت 9 شب خوابیدم ولی ساعت 10 صبح به سختی بیدار شدم دیگه وای به حال وقتایی ک شباشم دیر میخوابم…تازه همین زود خوابیدن هم مشکله…چون من وقتی تا ساعت 12 ظهر خواب بودم ساعت 10 میرم تو رخت خواب ک مثلا صب زود بیدار بشم ولی خوابم نمیدارم و تا 4 صبح بیدار بیدارم…کم خونی خفیف هم دارم…واقعا دیگه نمیدونم باید چیکار کنم…لطفا کمکم کنید..چون خیلی دارم از این خواب زیاد ضربه میخورم…