سلام من ۲۷ سالمه و همسرم ۳۰ سالشه و ۶ ساله که ازدواج کردیم وی دختر۴ونیم ساله دارم من ازهمون اول هم آدم گرم مزاجی بودم نمیگم اول زادواج همسرم سردمزاج بوده نه اماخب مثل من نبود.الان هر ده روز یبارسکس میکنیم واین منوآزارمیده وطوریه که واقعانمیتونم طاقت بیارم اون ازهمین موردمن سوءاستفاده میکنه ومنوآزارمیده تازگیامجبورمیشم خودارضایی کنم.میدونم گناهه وعذاب وحدان دارم اماهمسرم بمن توجهی نمیکنه وبسمتم نمیاد،از یطرف هم نمیتونم خیانت کنم وازطرفی هم طاقت نداشتن سکس روهم ندارم میشه راهنمایی کنید من چه بایدبکنم؟خیلی خیلی اذیتم واقعاهمینطورپیش بره میشیم مث دوتاخواهربرادرو مم مجبورمیشم به همسرم خیانت کنم.باتشکرازراهنمایی های شما