سلام مهسا هستم 12 سالمه مشکلات مختلفی دارم و نمیدونم باید از کجا شروع کنم راستش رو بخواین بیشتر مشکلات من با پدرمه پدرم به من و خواهر و مادرم خیلی گیر های بیخودی میده و سر موضوعات کوچک و توی خونه دعوا راه مینداره و گاهی هم مادر و خواهرم رو کتک میزنه من واقع نمیدونم باید چی کار کنم خیلی خسته شدم از این وعضیت مشکلات دیگه ای هم دارم اما این بزرگ ترین مشکلمه