با سلام و احترام
من بعد از 19 سال زندگی با همسرم به مشکل اساسی برخوردم که متاسفانه خود منرا درگیر کرده مشکل این هست که همسر من من را صرفا برای رابطه جنسی می خواد وقتی از او می خوام که به من محبت کنه یا ابراز علاقه فقط با حرف های جنسی و دست زدن به برخی از قسمتهای بدنم ابراز محبت می کنه اگر ک پنجشنبه رابطه نداشته باشه چنر روز قهر میکنه و دعوا راه می اندازه متاسفانه این موضوع من را بسیار ناراحت کرده که من فقط تبدیل به وسیله شدم و هیچ ارزشی دیگر ندارم در صورتی که من تحصیلکرده شاغل هستم زنی بسیار قانع در مخارج زندگی مشارکت می کنم و البته همسر من مرد خوبی هست دست و دلباز دلرحم نسبت به دیگران ولی الویت اول او تلفن همراه و تلویزون هستش و در ساعاتی که در خانه هست بجز رفع نیاز های جنسی اهمیتی و یا کلامی با من رد و بدل نمیکنه لطفا من را راهنمایی کنید