در محیط کار با همکار و مدیرم به مشکل خوردم و محیط کار برام جهنم شده و در مشاور انلاین باید توضیح بدم چی شده لطفا کمکم کنید