سلام
من ده سال هست که ازدواج کردم تو این ده سال در مورد مسایل جنسی با خانومم مشکل داشتم، همیشه من تقاضا کردم و 90درصد موارد با عصبانیت و پس زدن همراه بوده. چندین بار ازش خواستم درست کنه این مورد رو ولی به در بسته خوردم. حتی در سفر هم گفتم که میاد و آرامش فکری داره ولی نشده باز با اسرار من در هر سفر یک بار این اتفاق افتاده. هر چی میگذره بدتر میشه، دیگه نمیدونم چکاری باید انجام بدم، نوازش، خرید هر چی نیاز داره و…. جواب نگرفتم
یه بچه. داریم، جدیدا دیگه زدم به سیم آخر، تهدیدش کردم عدم تمکین میگیرم میرم خونه مجردی واسه خودم اوکی میکنم باز جواب نگرفتم میگه برو هر کاری می خوای بکن، تعهد محضری هم بهت میدم که با این قضیه مشکلی ندارم. شاید باورتون نشه تا میرم بغلش کنم و… میگه دنبال رابطه هستی من و پس میزنه. موندم چکار کنم. من زندگی م و دوست دارم همسرم و خیلی دوست دارم، چکار کنم