با سلام من یه پسر ۲۳ ساله ام و حدود یک ساله که یه دختری رو که همکلاسیمه دوست دارم اونم منو دوست داره و رابطمون جدیه به صورتی که خانوادهامونم تا حدی در جریانن ولی مادر اون یکم مخالفت میکنه و برا همینم یه ذره پنهان کاری داره. تو این یک سال رابطه جنسی نداشتیم و در حد بوس کردن بود ولی دیشب که باهم رفته بودیم بیرون دستشو گذاشت رو آلت من و یکم پیشروی کرد منم کاری نکردم بعد دستشو کشید و سرشو گذاشت رو شونم گریه کرد و تا آخر مسیر باهام حرف نزد حتی شبم باهام حرف نزد در صورتی که هرشب باهم حرف میزدیم و امروزم خیلی سرد رفتار کرد.من الان چکاری میتونم انجام بدم؟ ممکنه که ازم بدش اومده باشه؟باید جلوشو میگرفتم؟ولی ما واقعا همو دوست داریم.