باسلام و تشکر از محبت وتوجه هتان. ببخشید مشکلی که میخام بگم اینه که:ما دو سال پیش مراسم بله برون خواهرم هیچکس رو حتی شوهرمن و دامادمون رو دعوت نکردیم و خیلی خصوصی ینی پدرمادر داماد و خودما برگزار شد.این باعث ناراحتی و کدورت بین شوهرمن و خانواده م شده.شوهرم دیگه هیچ ارزش و احترامی نسبت به خانواده من نداره.اصلا هیچ چیز خانواده من براش مهم نیست و هیچ چیزشونو ازشون نمیپرسه حتی از من.الکی به روشون میخنده ولی من میدونم چه نیت و احساسی نسبت به اونا داره.چون از حرفایی که تو خونه به من میزنه میفهم. این منو خیلی خیلی ناراحت میکنه.نمیتونم خوشحال باشم تو زنگیم.ناراحتم چرا شوهرم با خانوادم خوب نمیشه بعد ازاین همه مدت.نمیتونم از زندگیم لذت ببرم.دوست دارم شوهرم با خانوادم خوب بود به حرفام گوش میداد و درددل هام ومشکلاتی که تو خانوادم هست را براش میگفتم کمکی راه حلی میخواستم یا لا اقل ارام میشدم اما گوش نمیده اصلا فرصتی ایجاد نمیکنه برام.خیلی از هم فاصله گرفتیم. خواهش میکنم راهنماییم کنید.البته خانوادم هم برای این کارشون(دعوت نکردن) دلیل موجهی داشتن ینی مجبور بودیم واز این بابت تقصیری نداشتن بیچاره ها.اینم میدونم هرچند حق با خانوادم باشه اما شوهرمم حق داره ناراحت بشه اما شما بگید چطور این مشکلو حل کنم.تشکر