سلام
من یه دختر به نسبت مذهبی و 25ساله و مجرد هستم که مدتیه متوجه شدم دچار اختلال تابید طلبی هستم
این مسئله رو دوستم که 5ساله باهم بودیم بهم گفت و وقتی من تحقیق کردم تمام نشانه ها به من میخورد و تازه متوجه شدم 25سال از عمرم برای خودم زندگی نکردم و حمال و برده بقیه بودم
من مشکل تصمیم گیری دارم و نمیدونم از زندگی چی میخوام