سلام خسته نباشید من ۱۵ سالمع وتوی یک خانواده مذهبی هستم
اما خودم افکارم مثل اونا نیست من افکارشون قبول دارم اما تبعیض جنسیتی رو ن چون حتی نمیزارن من لاک بزنم چون میگم باعث جلب توجه میشع نزاشتن حتی بچی کنم هروقت گفتم چرا گفتن تو دختری همیشع محکوم ب سکوت بودم و مشکل دیگ اینه ک ما ۶ تا دختریم و من اخری هستم پدرم یک ازدواج مجدد داشت و یک پسر ۸ سالع داره پدرم دو سال بعد از بدنیا اومدن من ازدواج کرد و ۱۰ سال مخفی نگه داشت تا اینک مامانم فهمید مامانم خیلی پرخاش گر و عصبی شده واقعن نمیتونم تحمل کنم مثل یک دختر ۱۸ ۱۹ سالع ک با خاهرش لجبازی کنه باهام لجبازی میکنه و توی بحث هایی ک داریم همش بهم میگ تو نحسی تو شومی ک وقتی بدنیا اومدی بابات خیانت کرد من درسام افت کرد همیشع ۲۰ بودم ولی الان واقا نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکم کنین