تو این هفته دوبار رابطه مقعدی داشتم
الان سوزش و درد دارم و حتی زیر دلم درد میکنه
موقع مدفوع کردن خونریزی دارم
چکار کنم خونریزی و سوزش قطع بشه؟نیاز هست دکتر برم یا نه؟