سلام من رز هستم و ۱۴ سال دارم
من از یک خانواده مرفه هستم که همیشه به خاطر پول پدرم خیلی خودم رو بالا میدونستم . من چند وقت پیش متوجه شدم فرزند واقعی خانواده نیستم و من رو از بهزیستی گرفتن میشه کمکم کنین