سلام

تو مصاحبه استخدامی روانشناس از من پرسید اگر شرکت نفت ماهی 16 تومن بهت حقوق بده آیا بازم میخوای معلم بشی؟

و من پاسخ دادم بله

و روانشناس بعد از چند بار پرسیدن با تندی گفت شما دروغ میگید.

من گفتم ایا مردود شدم تو مصاحبه؟

روانشناس و همکارش گفت نه همه پاسخ ها رو دادی و ایا اگر تو یه اتاق دیگه این سوال رو بپرسن بازم میگی نه؟ و گفت منم اگر با 24 سال سابقه بهم بگن بیا شرکت نفت نمیرم. منم گفتم از اقوام کسی داشتیم که عسلویه دچار سرطان شده

با توجه با مکالمه بنده بفرمایید حس روانشناس از سوال ارضا شده یا پاسخ مناسبی ندادم- سپاس