من در هفته طبق حکم دادگاه میتونم ۲۴ ساعت فرزندم رو ببینم ولی الان متوجه دم که پدرش فرزندم رو برده شهرستان،الان من باید چیکار کنم و به کجا مراجعه کنم ؟!!!